czysta woda kontakt

Sprzeda? na raty!

Je?li potrzebujesz kupi? urz?dzenie uzdatniaj?ce wod?, a nie dysponujesz w tym momencie gotwk? mamy dla Ciebie dobr? informacj? - sprzedajemy sprz?t na raty.

Generator dwutlenku chloru

Generator dwutlenku chloru GDCL z dozowaniem sterowanym przep?ywem. Skuteczna dezynfekcja w instalacjach wody ciep?ej i zimnej, przemys?owej oraz obiegw ch?odniczych... [wi?cej]

Lampy UV

Sterylizator UV s?u?y do dezynfekcji miejscowej wody, urz?dzenie wyposa?one jest w lamp? emituj?c? promieniowanie UV... [wi?cej]

Od?elazianie tradycyjne

Istota tradycyjnej technologii uzdatniania wody studziennej opiera si? na utlenianiu zwi?zkw ?elaza i manganu... [wi?cej]

Obszar dzia?ania:

  • Dolny ?l?sk,
  • po?udniowa Wielkopolska,
  • Opolszczyzna,
  • Ziemia Lubuska.

Dla przemysłu – zmiękczanie

Zmiękczacze jonowymienne, które Państwu oferujemy przeznaczone są do przygotowania wody technologicznej (kotłownie parowe i wodne, układy chłodnicze, woda do procesów technologicznych) oraz do przygotowania wody użytkowej (hotele, budynki wielorodzinne, osiedla mieszkaniowe).

Złoża jonowymienne znajdujące się w zmiękczaczach serii 51 i 52 regenerowane są w trybie przeciwprądowym. Taki system odnawiania złoża sprzyja uzyskaniu wysokich pojemności jonowymiennych przy jednoczesnym, niskim zużyciu soli i wody w czasie regeneracji.

Żywica jonowymienna, zastosowana w zmiękczaczach serii 51 i 52 ma postać monosferyczna co znacząco przedłuża okres jej żywotności. Dzięki systemowi tzw. „suchego zbiornika soli” i użyciu wody miękkiej do przygotowania roztworu solanki, zmiękczacze serii 51 i 52 mogą regenerować się wiele razy w ciągu doby, co pozwala na osiąganie dużych wydajności. Oprogramowanie sterownika elektronicznego zawiera funkcje umożliwiające uzyskanie wysokich efektywności wykorzystania soli, co wpływa korzystnie na niskie koszty eksploatacji zmiękczaczy. Sterownik oferuje również wiele możliwości programowania trybu pracy urządzenia, szczególnie w przypadku układów wielozbiornikowych. Jest on przystosowany do sterownia praca układów jedno-, dwu-, trzy- i czterokolumnowych.

Zmiękczacze jonowymienne serii 51 z głowicą jednocalową (1”)

Charakterystyka zmiękczaczy
Typ WS 57 WS 85 WS 113
Liczba Kolumn* SE DE TE SE DE TE SE DE TE
Nominale natężenie przepływu przy twardości wody surowej 15 odH - m3/h 1, 78 m3/h 3,56 m3/h - m3/h 2,65 m3/h 5,3 m3/h - m3/h 3,55 m3/h 7,1 m3/h
Spadek ciśnienia (Δp) - 0,45 0,45 - 0,4 0,4 - 0,6 0,6
Maksymalne, chwilowe natężenie przepływu(praca wszystkich kolumn) 2,85 m3/h 5,7 m3/h 8,55 m3/h 4,25 m3/h 8,50 m3/h 12,75 m3/h 5,2 m3/h 10,4 m3/h 15,6 m3/h
Spadek ciśnienia (Δp) 0,65 0,65 0,65 0,75 0,75 0,75 1,2 1,2 1,2
Średnia pojemność jonowymienna jednej kolumny 342 m3 × of 510 m3 × of 678 m3 × of
Średnie zużycie soli na regenerację Ok. 10 kg Ok. 15 kg Ok. 20 kg

Zmiękczacze jonowymienne serii 52 z głowicą dwucalową (2”)

Charakterystyka zmiękczaczy
Typ WS 170 WS 226 WS 283
Liczba Kolumn* SE DE TE SE DE TE SE DE TE
Nominale natężenie przepływu przy twardości wody surowej 15 odH - m3/h 5,31 m3/h 10,62 m3/h - m3/h 7.05 m3/h 14,1 m3/h - m3/h 8,85 m3/h 17,7 m3/h
Spadek ciśnienia (Δp) - 0,25 0,25 - 0,35 0,35 - 0,5 0,5
Maksymalne, chwilowe natężenie przepływu(praca wszystkich kolumn) 8,5 m3/h 17,0 m3/h 25,5 m3/h 11,3 m3/h 22,6 m3/h 33.9 m3/h 14,15 m3/h 28,3 m3/h 42,45 m3/h
Spadek ciśnienia (Δp) 0,4 0,4 0,4 0,65 0,65 0,65 1,1 1,1 1,1
Średnia pojemność jonowymienna jednej kolumny 1 020 m3 × of 1 356 m3 × of 1 698 m3 × of
Średnie zużycie soli na regenerację jednej kolumny Ok. 30,5 kg Ok. 40,5 kg Ok. 51 kg

* SE – urządzenie jednokolumnowe
DE – urządzenie dwukolumnowe
TE – urządzenie trzykolumnowe