czysta woda kontakt

Sprzeda? na raty!

Je?li potrzebujesz kupi? urz?dzenie uzdatniaj?ce wod?, a nie dysponujesz w tym momencie gotwk? mamy dla Ciebie dobr? informacj? - sprzedajemy sprz?t na raty.

Generator dwutlenku chloru

Generator dwutlenku chloru GDCL z dozowaniem sterowanym przep?ywem. Skuteczna dezynfekcja w instalacjach wody ciep?ej i zimnej, przemys?owej oraz obiegw ch?odniczych... [wi?cej]

Lampy UV

Sterylizator UV s?u?y do dezynfekcji miejscowej wody, urz?dzenie wyposa?one jest w lamp? emituj?c? promieniowanie UV... [wi?cej]

Od?elazianie tradycyjne

Istota tradycyjnej technologii uzdatniania wody studziennej opiera si? na utlenianiu zwi?zkw ?elaza i manganu... [wi?cej]

Obszar dzia?ania:

 • Dolny ?l?sk,
 • po?udniowa Wielkopolska,
 • Opolszczyzna,
 • Ziemia Lubuska.

Dla domu – zmiękczanie

ZMIĘKCZACZE JONOWYMIENNE

Zmiękczacze serii TAPWORKS posiadają „logiczne” sterowanie elektroniczne. Wyposażony są w aparat kontroli przepływu, który mierzy ilość wyprodukowanej wody uzdatnionej.

Urządzenia serii TAPWORKS mają zdolność prowadzenia regeneracji proporcjonalnej, to znaczy, że w przypadku zużycia złoża w 80 %, w czasie regeneracji zużywają tylko 80 % ilości materiałów potrzebnych do jego regeneracji (woda oraz sól regeneracyjna). Urządzenia serii TAPWORKSregenerowane są w sposób przeciwprądowy, co skutkuje znacznym obniżeniem zużycia soli i wody, oraz zredukowaną ilością emitowanych ścieków. Ponadto zastosowana unikalna, monosferyczna żywica do filtrowania wody, zmniejsza utratę pojemności związaną z eksploatacją urządzenia w czasie (wydłużona żywotność).

Charakterystyka urządzeń TAPWORKS:

 • elektroniczne, logiczne sterowanie objętościowe
 • wysokowydajne złoże filtracyjne
 • panel cyfrowy z wyświetlaczem LCD
 • proporcjonalna regeneracja złoża jonowymiennego (uzależniona od stopnia zużycia żywicy)
 • niskie koszty eksploatacyjne (obniżone ilości wody i soli, potrzebnych do regeneracji złoża)
 • 24-godzinne podtrzymanie pamięci w przypadku braku prądu
 • stały wskaźnik natężenia przepływu wody uzdatnionej

Parametry techniczne TAPWORKS NSC 11 ED

Parametry techniczne -  TAPWORKS NSC 17 ED

Parametry techniczne -  TAPWORKS NSTA 70 UD1