czysta woda kontakt

Sprzedaż na raty!

Jeśli potrzebujesz kupić urządzenie uzdatniające wodę, a nie dysponujesz w tym momencie gotówką mamy dla Ciebie dobrą informację - sprzedajemy sprzęt na raty.

Generator dwutlenku chloru

Generator dwutlenku chloru GDCL z dozowaniem sterowanym przepływem. Skuteczna dezynfekcja w instalacjach wody ciepłej i zimnej, przemysłowej oraz obiegów chłodniczych... [więcej]

Lampy UV

Sterylizator UV służy do dezynfekcji miejscowej wody, urządzenie wyposażone jest w lampę emitującą promieniowanie UV... [więcej]

Odżelazianie tradycyjne

Istota tradycyjnej technologii uzdatniania wody studziennej opiera się na utlenianiu związków żelaza i manganu... [więcej]

Obszar działania:

  • Dolny Śląsk,
  • południowa Wielkopolska,
  • Opolszczyzna,
  • Ziemia Lubuska.

Odżelazianie tradycyjne

Tradycyjne metody odżelaziania i odmanganiania wody

Istota tradycyjnej technologii uzdatniania wody studziennej opiera się na utlenianiu związków żelaza i manganu przy użyciu kolumny napowietrzającej lub chemicznej korekty wody, a następnie powolnej filtracji tych związków na złożach filtrujących i katalitycznych. Filtracja ta w zależności od ilości żelaza i manganu znajdującego się w wodzie surowej może być przeprowadzona jednostopniowo(odżelazianie i odmanganianie) lub dwustopniowo( odżelazianie a następnie odmanganianie).

Przy zastosowaniu tradycyjnej metody uzdatniania wody studziennej możliwe jest poprawienie przekroczonych wskaźników wody w zakresie: barwy, mętności, żelaza, manganu oraz amoniaku.

Schemat blokowy odżelaziania i odmanganiania jednostopniowego

Schemat blokowy odżelaziania i odmanganiania jednostopniowegoSchemat blokowy odżelaziania i odmanganiania dwustopniowego

Schemat blokowy odżelaziania i odmanganiania dwustopniowego


NAPOWIETRZANIE WODY PRZY UŻYCIU KOLUMNY OKSYDACYJNEJ TYPU „ZN”

Kolumna napowietrzająca typu ZN to zbiornik ciśnieniowy wykonany ze stali węglowej wewnątrz malowany farbą epoksydową, zewnętrznie zabezpieczony dwukrotną powłoką lakierniczą. Do kolumny oksydacyjnej przyłączone jest powietrze pochodzące ze sprężarki bezolejowej. Powietrze dociera do kolumny w czasie, kiedy otwarty jest elektrozawór powietrza. Jego ilość jest regulowana poprzez igłowy zawór regulacyjny sprzężony z rotametrem powietrza umożliwiającym kontrolę jego natężenia przepływu.

W górnej części kolumny znajduje się odpływ wody napowietrzonej jak również króciec zakończony automatycznym zaworem odpowietrzającym. Kolumna wypełniona jest materiałem ułatwiającym mieszanie się wody i powietrza.

W wodzie, która od dołu wpływa do kolumny rozpuszcza się powietrze, a jego nadmiar jest usuwany przez automatyczny odpowietrznik.

ODŻELAZIANIE I ODMANGANIANIE PRZY UŻYCIU FILTRÓW SERII 5000

Każdy filtr serii 5000 wyposażony jest w ciśnieniowy zbiornik filtracyjny wykonany z tworzywa, w którym znajduje się mieszanina złóż filtrujących lub katalityczno filtrujących. Na jego szczycie umieszczony jest zawór sterujący. W zaworze sterującym znajdują się przyłącza: wejście wody napowietrzonej i wyjście uzdatnionej oraz odpływ popłuczyn.

Woda dociera do filtrów przyłączem wejściowym znajdującym się w zaworze sterującym. Dalej przepływa do zbiornika filtracyjnego. W nim następuje proces filtracji poprzez złoże i tym samym usuwanie utlenionego żelaza i manganu. Uzdatniona woda wypływa przyłączem wyjściowym znajdującym się w zaworze sterującym.

Okresowo 2–7 razy w tygodniu następuje płukanie złoża z nagromadzonej zawiesiny (głównie związki żelaza i manganu) przy pomocy strumienia przeciwprądowego.

Każdy z zaworów sterujących posiada własny aparat kontroli przepływu odmierzający ilość wody. W ten sposób sprawdza równomierność przepływu przez poszczególne filtry oraz mierzy ilość wody uzdatnionej od ostatniego płukania złóż. Informacje te przekazywane są do lokalnego sterownika elektronicznego, który steruje pracą systemu.,

DEZYNFEKCJA WODY – SYSTEM DOZUJĄCY PODCHLORY SODU TYPU QaAM


Dozowanie podchlorynu odbywa się przy pomocy systemu proporcjonalnego dawkowania wyposażonego w elektromagnetyczną pompę, wodomierz kontaktowy, zawór stopowy i wtryskowy dla wody zimnej, zasobnik o objętości 120 litrów, a także komplet przewodów elastycznych i okablowanie. Podchloryn dozowany jest proporcjonalnie w stosunku do wody przepływającej przez wodomierz kontaktowy.

Uwaga: Na Państwa życzenie jesteśmy w stanie zaproponować również alternatywną metodę dezynfekcji wody.