czysta woda kontakt

Sprzeda? na raty!

Je?li potrzebujesz kupi? urz?dzenie uzdatniaj?ce wod?, a nie dysponujesz w tym momencie gotwk? mamy dla Ciebie dobr? informacj? - sprzedajemy sprz?t na raty.

Generator dwutlenku chloru

Generator dwutlenku chloru GDCL z dozowaniem sterowanym przep?ywem. Skuteczna dezynfekcja w instalacjach wody ciep?ej i zimnej, przemys?owej oraz obiegw ch?odniczych... [wi?cej]

Lampy UV

Sterylizator UV s?u?y do dezynfekcji miejscowej wody, urz?dzenie wyposa?one jest w lamp? emituj?c? promieniowanie UV... [wi?cej]

Od?elazianie tradycyjne

Istota tradycyjnej technologii uzdatniania wody studziennej opiera si? na utlenianiu zwi?zkw ?elaza i manganu... [wi?cej]

Obszar dzia?ania:

  • Dolny ?l?sk,
  • po?udniowa Wielkopolska,
  • Opolszczyzna,
  • Ziemia Lubuska.

Filtry multifunkcyjne

Filtry multifunkcyjne serii 51 i 52, które Państwu oferujemy przeznaczone są do uzdatniania wody studziennej na potrzeby technologiczne oraz do przygotowania wody użytkowej.
Złoża multifunkcyjne znajdujące się w filtrach serii 51 i 52 skutecznie filtrują nieutlenione związki żelaza i manganu oraz usuwają z wody twardość oraz amoniak.
Do regeneracji filtrów używamy roztworu solanki. Dawka soli ustawiana jest proporcjonalnie do zawartości żelaza, manganu oraz stopnia twardości wody i kształtuje się w granicach od 0,5 do 1,2 kg soli tabletkowanej na m3 wody uzdatnionej!
Dzięki systemowi tzw. „suchego zbiornika soli” i użyciu wody miękkiej do przygotowania roztworu solanki, filtry serii 51 i 52 mogą regenerować się wiele razy w ciągu doby, co pozwala na osiąganie dużych wydajności. Oprogramowanie sterownika elektronicznego zawiera funkcje umożliwiające uzyskanie wysokich efektywności wykorzystania soli, co wpływa korzystnie na niskie koszty eksploatacji filtrów. Sterownik oferuje również wiele możliwości programowania trybu pracy urządzenia, szczególnie w przypadku układów wielozbiornikowych. Jest on przystosowany do sterownia pracą układów jedno-, dwu-, trzy- i czterokolumnowych.

ZAKRESY PRACY ZŁOŻA MULTIFUNKCYJNEGO

Przykładowe parametry pracy poszczególnych filtrów przy następujących parametrach wody surowej

Żelazo : <2,0 mg/dm3

Mangan : <0,5 mg/dm3

Amoniak : <1,0 mg/dm3

Twardość ogólna : < 358,0 mg/dm3 = 20°dH

Utlenialność : < 3,0 mg/dm3

Filtry multifunkcyjne serii 51 z głowicą jednocalową (1 ”)

Filtry multifunkcyjne serii 52 z głowicą dwucalową (2 ”)