czysta woda kontakt

Sprzedaż na raty!

Jeśli potrzebujesz kupić urządzenie uzdatniające wodę, a nie dysponujesz w tym momencie gotówką mamy dla Ciebie dobrą informację - sprzedajemy sprzęt na raty.

Generator dwutlenku chloru

Generator dwutlenku chloru GDCL z dozowaniem sterowanym przepływem. Skuteczna dezynfekcja w instalacjach wody ciepłej i zimnej, przemysłowej oraz obiegów chłodniczych... [więcej]

Lampy UV

Sterylizator UV służy do dezynfekcji miejscowej wody, urządzenie wyposażone jest w lampę emitującą promieniowanie UV... [więcej]

Odżelazianie tradycyjne

Istota tradycyjnej technologii uzdatniania wody studziennej opiera się na utlenianiu związków żelaza i manganu... [więcej]

Obszar działania:

 • Dolny Śląsk,
 • południowa Wielkopolska,
 • Opolszczyzna,
 • Ziemia Lubuska.

Dla domu – odżelazianie

FILTRY MULTIFUNKCYJNE

(odżelazianie/odmanganianie/zmiękczanie)

Filtr multifunkcyjny TAPWORKS NSC 25 ECOMULTI i TAPWORKS 1254 ECOMULTI usuwają z wody ponadnormatywne ilości żelaza, manganu, amoniaku i substancji organicznych. Dodatkowo filtr multifunkcyjny TAPWORKS NSC 25 ECOMULTI i TAPWORKS 1254 ECOMULTI pozbawia wodę twardości.

Charakterystyka urządzeń:

 • elektroniczne, logiczne sterowanie objętościowe
 • wysokowydajne złoże filtracyjne
 • panel cyfrowy z wyświetlaczem LCD
 • proporcjonalna regeneracja złoża jonowymiennego (uzależniona od stopnia zużycia żywicy)
 • niskie koszty eksploatacyjne (obniżone ilości wody i soli, potrzebnych do regeneracji złoża)
 • 24-godzinne podtrzymanie pamięci w przypadku braku prądu
 • stały wskaźnik natężenia przepływu wody uzdatnionej

ZAKRESY PRACY ZŁOŻA MULTIFUNKCYJNEGO

twardość ogólna [mg CaCO3/dm3] < 500
żelazo [mg/dm3] < 5
mangan [mg/dm3] < 1
amoniak [mg/dm3] < 2
utlenialność [mg O2/dm3] < 3

Parametry techniczne – filtr multifunkcyjny TAPWORKS NSC 25 ECOMULTI

Model TAPWORKS NSC 25 ECOMULTI
Maksymalne natężenie przepływu 0,8 m3/h
Zakresy robocze ciśnienia 2,0 – 6,0 barów
Zakresy robocze temperatury wody 4 – 30 stopni C
Zakresy robocze temperatury otoczenia 4 – 40 stopni C
Objętość złoża 18 dm3
Średnia pojemność jonowymienna 80 m3 * stopni f
Wydajność między regeneracjami przy twardości 15°dH; 2 mg/dm3 Fe; 0,5 mg/dm3 Mn Ok. 2,9 m3
Średnica przyłącza 1″
Stopień ochrony IP54
Zasilanie elektryczne 220V 50-60Hz 15W
Sterowanie Całkowicie automatyczne, elektroniczne
Pojemność zbiornika solanki 90 kg
Średnie zużycie wody na regenerację ok. 100 l
Średnie zużycie soli na regenerację 2,2-2,9 kg
Ilość w układzie 1 szt.
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) 123 cm x 47 cm x 54 cm

Parametry techniczne – filtr multifunkcyjny TAPWORKS 1254 ECOMULTI

Model TAPWORKS 1254 ECOMULTI
Maksymalne natężenie przepływu 2,0 m3/h
Zakresy robocze ciśnienia 2,0 – 6,0 barów
Zakresy robocze temperatury wody 4 – 30 stopni C
Zakresy robocze temperatury otoczenia 4 – 40 stopniC
Objętość złoża 50 dm3
Średnia pojemność jonowymienna 223 m3 * stopni f
Wydajność między regeneracjami przy twardości 15°dH; 2 mg/dm3 Fe; 0,5 mg/dm3 Mn Ok. 7,3 m3
Średnica przyłącza 1¼”
Stopień ochrony IP54
Zasilanie elektryczne 220V 50-60Hz 15W
Sterowanie Całkowicie automatyczne, elektroniczne
Pojemność zbiornika solanki 100 kg
Średnie zużycie wody na regenerację ok. 300 l
Średnie zużycie soli na regenerację 6,0-8,0 kg
Ilość w układzie 1 szt.
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) 165 cm x 79 cm x 46 cm

FILTRY ODŻELAZIAJĄCO – ODMANGANIAJĄCE

Filtry odżelaziająco-odmanganiające EPUROFER T i EPUROFER M usuwają z wody ponadnormatywne ilości żelaza i manganu poprzez utlenianie związków żelaza i manganu ,a następnie filtracji tych związków na złożach katalitycznych.

Charakterystyka urządzeń:

 • wysokowydajne i lekkie złoże, niezwykle skuteczne przy usuwaniu żelaza i manganu
 • niskie koszty eksploatacyjne
 • elektroniczne sterowanie
 • panel z wyświetlaczem LCD
 • 6-godzinne podtrzymanie pamięci w przypadku braku prądu
 • funkcja “wakacji”

Parametry techniczne filtra odżelaziająco-odmanganiający EPUROFER T

Utlenianie związków żelaza i manganu odbywa się przy pomocy powietrza pochodzącego ze sprężarki elektrycznej

Model EPUROFER T
Typ filtra Utleniający
Typ złoża BIRM
Ilość złoża 35,4 dm3
Ilość podkładu 7,8 kg
Maksymalne ciśnienie robocze 4,1 bara
Zakres roboczych temperatur 4 – 40 stopni C
Średnica przyłącza 5/4”
Rodzaj sterowania Elektroniczne
Dodatkowe funkcje Funkcja „wakacje”
Zasilanie 230 V; 50-60 Hz
Pobór mocy w czasie pracy < 100 W
Pobór mocy w czasie regeneracji < 15 W
Uruchamianie regeneracji Na drodze czasowej
Sposób regeneracji Przeciwprądowe płukanie złoża
Czas trwania regeneracji ≤ 30 min
Wymagane natężenie przepływu w czasie regeneracji 1,14 m3/h
Maksymalny poziom żelaza, manganu i siarkowodoru Dla pH 7-8: 1,5 mg Fe,Mn/dm3, 3 mg H2S/dm3 (za wyjątkiem Fe organicznego)
Dla pH >8: 2 mg Fe Mn/dm3, 2 mg H2S/dm3 (za wyjątkiem Fe organicznego)
Dla pH >8,5: 2 mg Fe Mn/dm3
Maksymalne natężenie przepływu w czasie pracy 1,14 m3/h
Praca sprężarki Automatyczna, tylko w czasie poboru wody
Poziom hałasu sprężarki < 70 dB
Maksymalne natężenie przepływu powietrza 0,6 m3/h (p=1 bar)
Masa sprężarki 4 kg
Ilość w układzie 1 szt.

Parametry techniczne filtra odżelaziająco-odmanganiający EPUROFER M

Utlenianie związków żelaza i manganu odbywa się przy pomocy nadmanganianu potasu

Model EPUROFER M
Typ filtra Katalityczny
Typ złoża MTM
Ilość złoża 28,3 dm3
Ilość podkładu 7,8 kg
Zakres ciśnienia roboczego 2,8 – 8 bara
Zakres roboczych temperatur 4 – 40 stopniC
Średnica przyłącza 5/4”
Rodzaj sterowania Elektroniczne
Dodatkowe funkcje Funkcja „wakacje”
Zasilanie 230 V; 50-60 Hz
Pobór mocy w czasie pracy < 3 W
Pobór mocy w czasie regeneracji < 15 W
Uruchamianie regeneracji Na drodze czasowej
System regeneracji Przeciwprądowy
Czas trwania regeneracji 112 min
Wymagane natężenie przepływu w czasie regeneracji 1,2 m3/h
Rodzaj regeneratu Nadmanganian potasu (KMnO4) w postaci proszku
Zużycie KMnO4 na regenerację 60 g
Przygotowanie roztworu Z wody uzdatnionej
Maksymalne natężenie przepływu w czasie pracy 0,75 m3/h
Roboczy zakres pH 6,2 – 8,5
Pojemność 1,0 m3 (10,6 mgHzS/dm3)
2,3 m3 (3,8 mgFe2+/dm3)
7,2 m3 (0,76 mgMn2+/dm3)
Ilość w układzie 1 szt.
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) 148 cm x 60 cm x 60 cm