czysta woda kontakt

Sprzeda? na raty!

Je?li potrzebujesz kupi? urz?dzenie uzdatniaj?ce wod?, a nie dysponujesz w tym momencie gotwk? mamy dla Ciebie dobr? informacj? - sprzedajemy sprz?t na raty.

Generator dwutlenku chloru

Generator dwutlenku chloru GDCL z dozowaniem sterowanym przep?ywem. Skuteczna dezynfekcja w instalacjach wody ciep?ej i zimnej, przemys?owej oraz obiegw ch?odniczych... [wi?cej]

Lampy UV

Sterylizator UV s?u?y do dezynfekcji miejscowej wody, urz?dzenie wyposa?one jest w lamp? emituj?c? promieniowanie UV... [wi?cej]

Od?elazianie tradycyjne

Istota tradycyjnej technologii uzdatniania wody studziennej opiera si? na utlenianiu zwi?zkw ?elaza i manganu... [wi?cej]

Obszar dzia?ania:

  • Dolny ?l?sk,
  • po?udniowa Wielkopolska,
  • Opolszczyzna,
  • Ziemia Lubuska.

Odżelazianie wody

Na czym polega odżelazianie i dlaczego warto skorzystać z tej metody uzdatniania wody?

Odżelazianie to jedna z najbardziej znanych i najczęściej stosowanych metod uzdatniania wody studziennej. Polega ona na utlenianiu związków żelaza i manganu przy użyciu specjalnej kolumny napowietrzającej lub chemicznej korekty wody, a następnie powolnej filtracji tych związków na złożach filtrujących i katalitycznych W zależności od ilości żelaza i manganu znajdujących się w wodzie, zalecane są różne metody filtracji – dwustopniowa lub jednostopniowa.

Kompleksowe usługi w zakresie uzdatniania i filtracji wody – u nas najtaniej i najlepiej!

Nasze przedsiębiorstwo posiada wieloletnie doświadczenie na rynku usług związanych z uzdatnianiem wody. Mamy na tym polu bardzo wiele sukcesów. Jest naszym głównym celem i zamierzeniem, aby dostarczać swoim klientom skuteczne narzędzia i technologie, dzięki którym będą się mogli cieszyć najlepszej jakości wodą.