czysta woda kontakt

Sprzeda? na raty!

Je?li potrzebujesz kupi? urz?dzenie uzdatniaj?ce wod?, a nie dysponujesz w tym momencie gotwk? mamy dla Ciebie dobr? informacj? - sprzedajemy sprz?t na raty.

Generator dwutlenku chloru

Generator dwutlenku chloru GDCL z dozowaniem sterowanym przep?ywem. Skuteczna dezynfekcja w instalacjach wody ciep?ej i zimnej, przemys?owej oraz obiegw ch?odniczych... [wi?cej]

Lampy UV

Sterylizator UV s?u?y do dezynfekcji miejscowej wody, urz?dzenie wyposa?one jest w lamp? emituj?c? promieniowanie UV... [wi?cej]

Od?elazianie tradycyjne

Istota tradycyjnej technologii uzdatniania wody studziennej opiera si? na utlenianiu zwi?zkw ?elaza i manganu... [wi?cej]

Obszar dzia?ania:

  • Dolny ?l?sk,
  • po?udniowa Wielkopolska,
  • Opolszczyzna,
  • Ziemia Lubuska.

Sterylizatory UV

Sterylizatory UV i ich zalety oraz zastosowanie. U nas znajdziecie najlepsze w tej klasie urządzenia

Sterylizatory UV, których bogaty wybór znajdziecie wśród przygotowanych przez firmę JHJ Professional propozycji, służą do dezynfekcji miejscowej wody. Efekt taki jest możliwy do osiągnięcia dzięki obecności lampy emitującej promieniowanie UV, umieszczonej w szczelnej i nieprzepuszczalnej dla tego promieniowania obudowie, umożliwiającej jednocześnie przepływ strumienia wody wokół żarnika lampy UV. Woda zostaje wysterylizowana i oczyszczona z glonów, ich zarodników i form przetrwalnikowych, pierwotniaków, bakterii, wirusów, pasożytów oraz ich larw, więc jest po takim zabiegu całkowicie bezpieczna.

Zalety stosowania sterylizatorów UV

Sterylizatory mają bardzo wiele zalet, spośród których można wymienić choćby to, że nie powodują zmian w składzie chemicznym wody, są tanie w eksploatacji i nie istnieje ryzyko ich przedawkowania. Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem tych urządzeń lub chcecie wykupić u nas usługę, jaką jest sterylizacja wody, zapraszamy do kontaktu.